Soal KKPI Kelas XI Semester 1

Berikut adalah contoh soal KKPI Kelas XI Semester 1

1.      Yang manakah dibawah ini yang bukan merupakan perangkat lunak pengolah angka (lembar sebar)...
a.       Lotus 123                                                        d. Microsoft
b.      Microsoft Excel                                              e. Microsoft Outlook
c.       Open Office.org Calc
2.      Lembar kerja pada Microsoft Excel disebut...
a.       Notepad                                                          d. Spreadsheet
b.      Function                                                          e. Document
c.       Power Point
3.      Simbol untuk kolom adalah...
a.       123                                                                  d. Huruf  
b.      Home                                                              e. Angka

c.       Cell      

Untuk soal selengkapnya dapat di download di sini

0 Response to "Soal KKPI Kelas XI Semester 1"

Posting Komentar