Soal Sistem Komputer Kelas X Semester 1Berikut adalah contoh soal untuk sistem komputer kelas X yang saya buat

I.          Jawablah pertanyaan-pertanyan berikut ini dengan memberikan tanda [x] pada lembar jawab yang tersedia!
1.      0101 adalah bilangan biner dari…
a.       4                                                                     d. 7
b.      5                                                                     e. 8
c.       6
2.      Bilangan biner dari 14 adalah..
a.       1001                                                               d.1011
b.      1010                                                               e. 1101
c.       1110
3.      11011 adalah bilangan biner dari…
a.       24                                                                   d.27
b.      25                                                                   e. 28
c.       26
4.      2B(16)jika dikonversi menjadi bilangan decimal adalah…
a.       43                                                                   d.46
b.      44                                                                   e. 47
c.       45
5.      50(10) jika dikonversikan menjadi bilangan hexadesimal adalah…
a.       24                                                                   d.1A
b.      31                                                                   e. 32
c.       30
6.      Angka maksimal pada bilangan octal adalah…
a.       9                                                                     d. 10
b.      F                                                                     e. 8
c.       7
7.      100(7) jika didesimalkan menjadi…
a.       63                                                                   d.66
b.      64                                                                   e. 67
c.       65
8.      85(10) jika dikonversi menjadi bilangan octal adalah…
a.       124                                                                 d.127
b.      125                                                                 e. 128
c.       126
9.      1A (16)jika dikonversi menjadi bilangan biner adalah…
a.       10100                                                             d. 10101
b.      10011                                                             e. 11010
c.       11100
10.  111101 Jika dikonversi menjadi bilangan heksadesimal adalah…
a.       7D                                                                  d.3D
b.      6D                                                                  e. 4D
c.       5D
11.  Skema dari sistem computer yang adalah…
a.       Input-Proses-Output                                      d. Proses-Input-Output
b.      Proses-Input-Output                                      e. Output-Proses-Input
c.       Input-Output-Proses
12.  Alat pemroses dalam computer disebut…
a.       Hardisk                                                          d. CD Room
b.      Motherboard                                                  e. RAM
c.       Processor
13.  Alat yang digunakan untuk menyimpan data disebut…
a.       Prosesor                                                          d. CPU
b.      Hardisk                                                          e. RAM
c.       RAM
14.  Nama lain dari RAM adalah…
a.       External Memory                                           d.Disk Memory
b.      Second Memory                                             e. Main Memory
c.       Magnetic Memory
15.  Kepanjangan dari RAM adalah …
a.       Remote Acess Main                                        d.Random Acsess Memory
b.      Random Acsess Main                                     e. Remote Acsess Memory
c.       Revision Acsess Memory
16.  Papan tempat meletakan peralatan-peralatan atau komponen computer disebut…
a.       Scateboard                                                     d. Longboard
b.      Motherboard                                                  e. Hardisk
c.       Dashboard
17.  Berikut yang termasuk alat input adalah …
a.       Mouse                                                                        d.RAM
b.      Printer                                                                        e. Monitor
c.       Processor
18.  Yang tidak termasuk alat output adalah …
a.       Ploter                                                              d. Monitor
b.      Printer                                                                        e. Processor
c.       Keyboard
19.  ALU dan CU adalah komponen dari…
a.       BUS                                                               d.Processor
b.      Motherboard                                                  e. Register
c.       Memory
20.  Komponen yang tidak ada di motherboard adalah…
a.       Heatsink                                                         d. Port PS2
b.      Port Jaringan                                                  e. Power Suply
c.       Slot PCI
21.   
 
Gambar di atas adalah gambar gerbang…
a.       Nor                                                                 d.Not
b.      Nand                                                              e. And
c.       Or
22.   
 
Gambar di atas adalah gerbang …
a.       Not                                                                 d.Or
b.      Nor                                                                 e. And
c.       Xor
23.   
 
Gambar diatas adalah gambar gerbang …
a.       And                                                                d.Nand
b.      Not                                                                 e. Or
c.       Nor
24.   
 
Gambar diatas adalah gambar gerbang…
a.       Nor                                                                 d.Or
b.      Nand                                                              e. Nor
c.       And
25.  Berpakah hasil dari 1101-101…
a.       1000                                                               d.1100
b.      1001                                                               e. 0111
c.       1011
26.  Berpakah hasil dari 1010 + 1100…
a.       10110                                                             d. 10101
b.      10111                                                             e. 10101100
c.       10011
27.  Berpakah hasil dari 101 x 11…
a.       10111                                                             d. 1011
b.      1111                                                               e. 1101
c.       1010
28.  Berapakah hasil dari 10100:101…
a.       1001                                                               d.1011
b.      101                                                                 e. 010
c.       100
29.  Persamaan untuk gerbang AND adalah…
a.       F=A.B+C                                                       d. F= A.B.C
b.      F=A+B+C                                                      e. F=A+B.C
c.       F=A.B+C
30.  Persamaan untuk gerbang OR adalah…
a.       A.B+C                                                           d. F=A+B.C
b.      A.B+C                                                           e. F=A+B+C  
c.       F= A.B.C
II.      Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar!
1.      Sebutkan komponen-komponen yang ada dalam CPU!
2.      Konversikan bilangan hexadesimal berikut ini dalam bilangan decimal! 2A,3B,4C, 5F, 9A!
3.      Buatlah tabel kebenaran untuk gerbang NOR dengan 3 inputan!
4.     Buatlah tabel kebenaran untuk persamaan berikut!
F= ABC + ABC + ABC + ABC
5.      Sederhanakanlah persamaan berikut menggunakan peta Karnough!


0 Response to "Soal Sistem Komputer Kelas X Semester 1"

Posting Komentar